De leidraad WWFT

Leidraad WWFT

Wat is de Leidraad, en wat is WWFT vraag je je vast af. De WWFT is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Voor deze wet is de Leidraad WWFT opgesteld ter ondersteuning bij het uitvoeren van taken op het gebied van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. In de Leidraad worden verschillende verplichtingen uit de WWFT verduidelijkt. Zo moet er bijvoorbeeld in diverse situaties een cliëntenonderzoek worden verricht om er zo achter te komen met wie jouw bedrijf samenwerkt en of deze zakenpartner te vertrouwen is. De WWFT en Leidraad hebben betrekking op verschillende soorten bedrijven en organisaties zoals verzekeraars, advocaten en makelaars. Voor elk soort bedrijf gelden er andere regels en verplichtingen. Om er zeker van de zijn of jouw bedrijf WWFT plichtig is, is het slim om dit goed te onderzoeken!

Jouw bedrijf is WWFT plichtig

Ben jij er zojuist achter gekomen dat jouw bedrijf WWFT plichtig is? In de zakenwereld zijn er al een langere tijd overal fraudeurs actief en helaas is dit tegenwoordig nog steeds een groot probleem. Door het te laten onderzoeken van jouw cliënten en zakenpartners krijg je inzicht in de risico’s die je neemt bij het aangaan van een zakelijke relatie. Het is van groot belang om goed te onderzoeken met wie je zaken doet of zaken wil gaan doen, zodat je zeker weet wie jouw cliënt is, en of degene wel daadwerkelijk is wie hij zegt dat hij is! Dankzij de WWFT wordt het voor jou mogelijk om verdachte cliënten en transacties te melden. Je wilt uiteraard niet betrokken zijn of raken met criminele activiteiten.

Hoe voer je een controle uit?

Met een bepaalde software is het tegenwoordig gemakkelijk om een dubbele controle uit te voeren op de identiteit van jouw zakenpartners. Verschillende bedrijven beschikken over deze automatiseringssoftware. Ga op zoek naar een bedrijf dat jou het beste kan helpen en adviseren met het onderzoeken van jouw cliënten met behulp van een passend softwareproduct voor jouw bedrijf!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *